Kdo, kdy a komu má uhradit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele?

Vydáno: 9 minut čtení

K napsání tohoto článku mě přivedlo nejedno zjištění z praxe. V některých případech zaměstnavatelé, společenství vlastníků jednotek nebo zaměstnavatelé - fyzické osoby, nejsou přihlášeni k zákonnému pojištění odpovědnosti (dále jen „zákonné pojištění“). Znamená to, že neodvádí příslušné platby pojištění, přesto, že mají zaměstnance, se kterými mají uzavřen pracovněprávní vztah, a tedy jim tuto povinnost ukládá zákon. V mnoha případech o této povinnost ani neví. Nesprávná je také úvaha, že zaměstnavatel tuto povinnost nemá, pokud má zaměstnance pouze na dohodu o provedení práce. Ráda bych proto přispěla k lepší informovanosti zaměstnavatelů o jejich zákonných povinnostech týkajících se zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Kdo, kdy a komu má uhradit zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele?
Ing.
Simona
Kropáčková,
je ekonomickou a účetní poradkyní
Právní úprava: § 365 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZP“), vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví podmínky zákonného pojištění. V příloze této vyhlášky jsou uvedeny sazby pojistného podle převažující činnosti vykonávané zaměstnavatelem. Pojištění poskytuje pojišťovna Kooperativa, a.s. Poji