Následky podání šikanózního insolvenčního návrhu

Vydáno: 10 minut čtení

V následujícím článku seznámím čtenáře se zajímavým rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2015 sp. zn. 8 Tdo 1352/2014 ve věci insolvenčního návrhu podaného s cílem šikanovat a poškodit údajného insolvenčního dlužníka - poškozeného, který byl advokátem. Bylo publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu svazek 9, ročník 2015.

Následky podání šikanózního insolvenčního návrhu
Mgr.
Hana
Boulová,
je odbornicí na insolvenční řízení
V případě rozsudku Okresního soudu Brno-venkov ze dne 25. 11. 2013 sp. zn. 30 T 122/2012 byl obviněný uznán vinným přečinem vydírání a pomluvy, kterých se dopustil tím, že jako zaměstnanec jisté společnosti vyhotovil „Oznámení o zahájení kroků k zajištění práv poškozených“, ve kterém poškozenému vyhrožoval provedením opatření k zajištění práv jisté společnosti a rovněž ve vztahu k dalším osobám a nutil jej k úhradě různých částek osobám. Následně své výhružky splnil a podal ke Krajskému soudu v Brně návrh na prohlášení konkursu na majetek poškozeného, přestože si byl obviněný vědom smyšlenosti tvrzených nároků a byl si vědom skutečnosti, že insolvenční rejstřík je veřejně dostupným informačním systémem, kde si každá osoba může zjistit, že poškozený „dluží“, což bylo jedním z cílů obviněného ve spojení se snahou domoci se finančních prostředků.
Shora uvedené jednání poškodilo poškozeného - údajného dlužníka - z hl