Dotazy a odpovědi: Občanský zákoník

Vydáno: 8 minut čtení

Může soud z nějakých důvodů zamítnout žalobu na zrušení podílového spoluvlastnictví?

Mgr.
Dominik
Beránek
ODPOVĚĎ
Ačkoli obecně platí, že nelze spoluvlastníka nutit k setrvání ve spoluvlastnickém vztahu a žádat zrušení či oddělení z podílového spoluvlastnictví, tak kdykoli i bez uvedení důvodu (§ 1140 odst. 2 obč. zák.), soud může za určitých výjimečných okolností žalobu na zrušení podílového spoluvlastnictví zamítnout. Na rozdíl od § 142 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964, nový občanský zákoník neobsahuje výslovné ustanovení o tom, že návrh na zrušení podílového spoluvl