Dotazy a odpovědi: Občanský zákoník

Vydáno: 3 minuty čtení

Pro případ podání žaloby proti pojistiteli (tedy příslušné pojišťovně) fyzické osoby, která způsobila dopravní nehodou újmu poškozenému, postačí dle mého názoru s poukazem na § 2779 odst. 2 obč. zák. zažalovat pouze pojistitele – pojišťovnu. Někdo však zastává názor, že je i nadále z důvodu procesní opatrnosti potřebné zažalovat i fyzickou osobu – řidiče, který způsobil zranění. Je to opravdu nutné?

JUDr.
Petr
Hampel
ODPOVĚĎ
Ustanovení