Dotazy a odpovědi: Občanský zákoník

Vydáno: 2 minuty čtení

Úspěšné žalobkyni A byl soudním rozhodnutím z roku 2015 vrácen dar, konkrétně pozemek, jehož součástí je rodinný dům, což bylo následně uvedeno v soulad s katastrem nemovitostí. Nadále však zůstalo vyznačeno v katastru nemovitostí zástavní právo v návaznosti na předchozí smluvní ujednání mezi bývalou vlastnicí věci nemovité B a třetí fyzickou osobou C s tím, že nynější vlastnice A nemůže dosáhnout výmazu či zrušení zmíněného zástavního práva pro nesoučinnost, resp. neochotu osob B a C, které odkazují na § 1376–1379 obč. zák. Je v dané situaci vůbec možné záležitost vyřešit ve prospěch osoby A, ať už prostřednictvím řízení před příslušným katastrálním úřadem, či soudem?