Dotazy a odpovědi: Občanský zákoník

Vydáno: 7 minut čtení

Je nutné ve stanovách a spolkovém rejstříku uvést počet členů statutárního orgánu spolku?

Mgr.
Petr
Tomášek
ODPOVĚĎ
Statutární orgán je obligatorním orgánem zřizovaným v každé formě právnické osoby, tedy i spolku. Definičním znakem statutárního orgánu je oprávnění každého jeho člena zastupovat spolek ve všech záležitostech (§ 164 odst. 1 obč. zák.). Působnost statutárního orgánu se nicméně neomezuje pouze na vnější vztahy přesahující hranice spolku jako právnické osoby, nýbrž ji tvoří i sféra vnitřního rozhodování.
Podle § 163