Nad čím se ještě zamyslet před roční účetní závěrkou...

Vydáno: 6 minut čtení

U účetních jednotek, které mají zdaňovací období kalendářní rok, je již více než polovina účetního období minulostí a je tudíž možné podle dosažených výsledků za tyto měsíce roku odhadnout, jakým směrem se asi vyvine výsledek hospodaření za celý rok a zda není vhodná chvíle na případné investice, opravy či nákupy, na které většinou nezbývá koncem roku čas, kdy je hektické období nejen kvůli vánočním svátkům.

Nad čím se ještě zamyslet před roční účetní závěrkou…
Ing.
Radka
Míchalová
je daňovou poradkyní
Pokud má firma úspěšný rok a chtěla by si ho daňově optimalizovat, nezbývá čas tyto kroky promyslet nebo zrealizovat, protože většinou si tyto informace nechávají příslušní vedoucí zjišťovat během posledních měsíců, kdy už spousta e-shopů plánuje inventury, jsou omezení kvůli svátečním dnům a vybírají se i dovolené, takže provoz mnoha firem bývá omezen.
Jaké možnosti uplatnění nákladů lze promyslet a zrealizovat:
<