Několik poznámek k novému zákonu o spotřebitelském úvěru, 1. část

Vydáno: 11 minut čtení

Zákon č. 257/2016 Sb. , o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“), vyšel v částce č. 100/2016 Sb. , rozeslané dne 5. 8., s účinností od 1. prosince 2016. Cílem zákona (sněmovní tisk č. 679) je podle důvodové zprávy v souladu s evropskou právní úpravou posílit ochranu spotřebitele (zejména v souvislosti s úvěry na bydlení), zlepšit kvalitu služeb na trhu poskytování úvěrů, omezit nezodpovědné půjčování, eliminovat nekalé obchodní praktiky poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů a celkově zvýšit důvěryhodnost sektoru úvěrových služeb. Následující článek čtenáře seznámí s těmi nejpodstatnějšími změnami, které zákon přináší.

Několik poznámek k novému zákonu o spotřebitelském úvěru (1.)
Mgr. Bc.
Hana
Boulová
je odbornicí na insolvenční řízení
 
Základní pojmy
Zákon v § 2 odst. 2 definuje pojem spotřebitelský úvěr, spotřebitelský úvěr na bydlení, vázaný spotřebitelský úvěr. V případě spotřebitelského úvěru, u kterého není jasné, jakým režimem se řídí, rozhoduje existence zajištění. Pokud bude úvěr třeba i jen částečně zajištěn nemovitostí, jde o spotřebitelský úvěr na bydlení.
Ust. § 4 stanoví výjimky z působnosti zákona pro úvěry financující transakce na kapitálovém trhu a úvěry poskytované zastavárnami. Omezení působnosti zákona pak stanoví ust. § 5.
Ust. § 9 def