Alternativní řešení sporů o domény nejvyššího řádu .EU

Vydáno: 20 minut čtení

Registrace doménového jména na doméně nejvyššího řádu .eu není složitá věc. Stačí si otevřít stránky evropského doménového registru EURid1), projít několik jednoduchých kroků a je hotovo. Zní to snadně a snadné to také je. Pokud je vámi požadované doménové jméno k dispozici, můžete si jej směle zaregistrovat a nikdo se vás nebude ptát, zdali na to máte právo. Registrace doménových jmen totiž funguje na principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ (v angličtině zvaném „first come, first served“). Jinými slovy, pokud jsem první, kdo o dané doménové jméno projevil zájem, mám vyhráno, alespoň prozatím.

Alternativní řešení sporů o domény nejvyššího řádu .EU
Mgr.
Ladislav
Mádl
je absolventem Právnické fakulty UK v Praze a advokátním koncipientem v advokátní kanceláři Randl Partners v Praze (www.randls.com)
Může se totiž stát (a v posledních letech se tak stává stále častěji), že o doménové jméno, které si někdo již dříve zaregistroval, projeví zájem někdo jiný. Představme si například situaci, kdy si společnost A nechá zaregistrovat doménu „XYZ.eu“. O tři roky později je pak kontaktována společností B, která požaduje převedení domény právě na ni, neboť její název zní taktéž „XYZ“. To se však společnosti A samozřejmě nelíbí a tento požadavek odmítne. Společnost má v takovém případě několik možností. Jednou z nich je alternativní (mimosoudní) řešení takového sporu prostřednictvím speciálního řízení vedeného pod záštitou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR (dále jen „CAC“). Lze říci, že mimosoudní řešení sporů o domény .eu se do určité míry inspiruje systémem mimosoudního řešení sporů o generické domény nejvyšší úrovně (tj. např. „.com“, „.org“, „.info“, atp.), který je známý pod zkratkou UDPR (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy).
Na začátek považuji za důležité zmínit, že tento článek si neklade za cíl komplexně zmapovat tuto problematiku. Jeho cílem je přiblížit její základní nastavení a také popsat část dosavadní rozhodovací praxe CAC včetně některých sporných či překvapivých rozhodnutí.
 
Alternativní řešení doménových sporů - nejsnazší cesta k úspěchu?
Metodu alternativního řešení sporů o doménu .eu výslovně zmiňuje Nařízení Komise č. 874/2004 (dále jen „Nařízení“)2). Aktuálně zastřešuje alternativní řešení sporů pro celou EU pouze jediný orgán, kterým je právě výše zmíněný CAC. Pro řešení těchto sporů jsou vydána speciální pravidla pro alternativní řešení sporů (dále jen „Pravidla“)3). Celé řízení probíhá elektronicky (on-line) a zahajuje se na návrh, který se podává u CAC, a to buď proti držiteli doménového jména, anebo p