Stručně i prakticky ke smlouvě o výkonu funkce jednatele

Vydáno: 6 minut čtení

Smlouva o výkonu funkce je jednou ze smluv, jejíž úprava je obsažena v zákoně o obchodních korporacích . Kromě úpravy vycházející ze zákona o obchodních korporacích se pro ty otázky, které přímo neřeší smlouva nebo zákon o obchodních korporacích , použijí také ustanovení občanského zákoníku o příkazní smlouvě.

Stručně i prakticky ke smlouvě o výkonu funkce jednatele
JUDr.
Eva
Benešová,
LL. M.,
Mgr.
Azra
Bećirović
advokátka, působí v Nezkusilová - Benešová, advokátní kancelář
Podle potřeb praxe jsme se tentokrát zaměřili na smlouvu o výkonu funkce jednatele, tedy na smlouvu, která se uplatní u společností s ručením omezeným. Zákon o obchodních korporacích stanovuje, že smlouva o výkonu funkce u kapitál