Znáte postup, když soud vydá elektronický platební rozkaz?

Vydáno: 7 minut čtení

Jedním z možných způsobů rozhodnutí soudu ve věci civilního sporu týkajícího se povinnosti zaplatit peněžitou částku je elektronický platební rozkaz. Tento typ rozhodnutí má určité své výhody, ale také musí být ze strany žalobce splněny podmínky pro jeho vydání.

Znáte postup, když soud vydá elektronický platební rozkaz?
JUDr.
Klára
Naušová
je advokátkou v a. k. JUDr. Kocián, Plzeň
Právní úpravu elektronického platebního rozkazu nalezneme v ust. § 174a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“). Tato právní úprava byla do o. s. ř. zakotvena s účinností od 1.7.2008. Cílem tohoto institutu je zjednodušení a zrychlení civilního řízení, a to i jeho co největší automatizací. Neznamená to však, že je o