Co s DPH u koupených zásob, když plátce nemá nárok na odpočet

Vydáno: 3 minuty čtení

Plátce DPH koupil zboží od jiného plátce v klasickém režimu zdanění dodavatelem, který vystavil daňový doklad s DPH. Kupující si uplatnil plný nárok na odpočet DPH na vstupu. Nyní to napadl finanční úřad při kontrole a plátci nárok na odpočet neuznal. Jak má plátce neodpočitatelnou DPH zaúčtovat?

Co s DPH u koupených zásob, když plátce nemá nárok na odpočet
Ing.
Martin
Děrgel