Otázky a odpovědi: Pozvánka na shromáždění SVJ

Vydáno: 4 minuty čtení

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) i bytové družstvo (BD) sídlí v jednom domě a bytové družstvo je pověřeno správou pro SVJ. Musí SVJ zasílat pozvánky na shromáždění, koná-li se schůze BD i shromáždění SVJ ve stejný termín? Pokud je mi známo, BD od 1. 7. 2021 nemusí zasílat pozvánky na schůze a stačí tuto pozvánku vyvěsit na domovní nástěnce.

Otázky a odpovědi: Pozvánka na shromáždění SVJ
JUDr.
Vlasta
Víghová
Odpověď:
Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a bytové družstvo (BD) jsou po právní stránce dvě zcela samostatné právnické osoby,