Otázky a odpovědi: Mimořádné odměny zastupitelům obce

Vydáno: 3 minuty čtení

Svou žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. jsem požádala o poskytnutí přílohy ze zasedání rady obce – z jeho usnesení, kde se navrhovaly roční odměny podle dohod o provedení práce, za rok 2016 a 2017. Toto mi bylo rozhodnutím obce zamítnuto s odvoláním na ústavní právo na ochranu soukromí, viz rozsudek NSS ze dne 17. 12. 2014, čj. 1 As 189/2014-50 a cit. další. Běžně se lze na webových stránkách jiných obcí a měst dočíst o schvalování mimořádných odměn (v minulosti to byly peněžní dary) a v jaké výši, např. starostům uvolněným a jiným zastupitelům neuvolněným i jmenovitě. Jedná se opravdu o ochranu soukromí a osobnosti ve střetu dvou zaručených práv, podle názoru povinného subjektu, když zastupitelé mají za výkon své funkce zákonné měsíční odměny určené nařízením vlády? Má občan právo znát výši ročních odměn a komu byla přiznána nebo mohu znát alespoň celkovou výši ročních odměn? To pak bychom jako občané nemohli zjistit, za co a komu byla peněžní odměna schválena. Z usnesení rady toto vyplývá, na zastupitelstvu obce však nebylo o ročních odměnách vůbec jednáno ani samostatným bodem projednáno.

Otázky a odpovědi: Mimořádné odměny zastupitelům obce
Vlasta
Víghová
Odpověď:
V dané záležitosti lze hovořit o střetu dvou ústavně zaručených práv, a sice práva na