Judikatura Evropského soudního dvora (ESD) v oblasti DPH dopadající na činnost územních samosprávných celků (USC) - 4. část

Vydáno: 14 minut čtení

V minulém čísle časopisu UNES č. 7–8/2019 na s. 8 jsme se začali zabývat judikaturou týkající se odpočtu DPH. Jelikož se jedná o rozsáhlejší téma, budeme v něm nyní pokračovat.

Judikatura Evropského soudního dvora (ESD) v oblasti DPH dopadající na činnost územních samosprávných celků (USC) – 4. část
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
 
Odpočet DPH v případě „zmařených investicí“
V podmínkách USC se poměrně často setkáváme s případy, kdy dojde k takzvaným zmařeným investicím. Obec, která provozuje místní kanalizaci (s odpočtem DPH), například plánuje rozšíření kanalizace do další místní části. V rámci přípravy této investice pořídí projektovou dokumentaci a odpočte si daň, nicméně následně se jí nepodaří získat dotaci a po určité době je proveden odpis nedokončené investice. V této souvislosti se objevují dotazy, zda není nezbytné nějak vyrovnat původně uplatněný odpočet daně, případně zda není nutné odložit odpočet DPH až na okamžik, kdy bude realizováno zdanitelné plnění na výstupu (například účtováno stočné) – tedy v tomto případě o takový odpočet přijít.
V rámci judikatury ESD najdeme několik rozsudků řešících tuto problematiku, z poslední doby můžeme například využít
judikát
ESD č.
C – 249/17 (Ryanair).
 
Popis případu
Letecká společnost Ryanair zamýšlela získat podíl v jiné letecké společnosti, které plánovala po této akvizici poskytovat určité služby s DPH (a poskytování těchto služeb mělo být základním cílem transakce). V souvislosti s pláno

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty