Otázky a odpovědi: Obecně prospěšná společnost - majetková účast v o. p. s.

Vydáno: 2 minuty čtení

Obecně prospěšná společnost má tři zakladatele, přičemž dle stanov obecně prospěšné společnosti zakladatel nevkládá do majetku obecně prospěšné společnosti žádný vklad. Majetkové vklady do obecně prospěšné společnosti nebyly jednotlivými zakladateli vloženy. Mají dva zakladatelé z celkového počtu všech tří zakladatelů většinovou majetkovou účast v obecně prospěšné společnosti ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. , o registru smluv, zejména ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) tohoto zákona?

Otázky a odpovědi: Obecně prospěšná společnost – majetková účast v o. p. s.
JUDr.
Vlasta