Judikatura Evropského soudního dvora (ESD) v oblasti DPH dopadající na činnost územních samosprávných celků (USC) - 1. část

Vydáno: 17 minut čtení

V několika následujících číslech časopisu najdete seriál týkající se judikatury ESD k DPH. V některých případech budeme tuto judikaturu konfrontovat s naší legislativou, metodickými informacemi finanční správy či rozhodnutím soudů. Na příkladech se budeme snažit o vysvětlení dopadu na činnost USC, případně dalších neziskových subjektů. Připomínáme, že judikatura ESD je spolu se směrnicí EU k DPH základním zdrojem výkladu principů DPH, respektive jednotlivých používaných pojmů. V tomto prvním příspěvku bychom se věnovali vymezení případů, které jsou z pohledu DPH plněním.

Judikatura Evropského soudního dvora (ESD) v oblasti DPH dopadající na činnost územních samosprávných celků (USC)
Ing.
Zdeněk
Nejezchleb
 
Plnění z pohledu DPH
 
Dodání zboží nebo služeb za úplatu
Základním rysem plnění z pohledu DPH je skutečnost, že se jedná o dodání za úplatu, což zdůrazňuje i náš zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve svém § 2 odst. 1 písm. a) a b). Tato skutečnost například vychází z judikátu ESD C – 89/81 (případ „Hong Kong Trade Development Council“).
V praxi se ale potýkáme s několika otazníky týkajícími se charakteru dané úplaty:
 
a) Úplata nemusí představovat pouze peníze, ale i věcné protiplnění
Příklad 1
Obec umožnila poskytovateli internetu umístit na budovu obecního úřad anténu. Umístění antény je sjednáno zdarma s tím, že obec na druhou stranu bude užívat internet také zdarma.
Příklad 2
Příspěvková organizace – divadlo má dohodu s rozhlasovou stanicí, že tato rozhlasová stanice bude propagovat aktivity divadla. Na druhou stranu je dohodnuto, že divadlo bude prezentovat rozhlasovou stanici v rámci provozu divadla (propagační plakáty, součást znělky).
V obou výše uvedených případech je celkem jednoznačné, že se jedná o plnění za úplatu (směnný obchod) a daná plnění jsou předmětem DPH.
Dle mého názoru méně zjevná situace byla řešena v rozsudku ESD č. C – 410/17.
Popis případu:
Firma zabývající se prováděním demolicí měla nárok odprodat materiál získaný v

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty