Legislativní novinky s komentářem - Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Vydáno: 7 minut čtení

Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti třetí část zákona č. 368/2016 Sb. , kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb. , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zmíněná třetí část tohoto zákona novelizuje zákon č. 304/2013 Sb. , o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „Novela“), a je také výsledkem implementace tzv. IV. AML (Anti Money Laundering) směrnice.

Legislativní novinky s komentářem - Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
JUDr.
Petra
Berrová,
Ph.D.,
advokátka
Na základě Novely se do našeho právního řádu
zavádí
evidence skutečných majitelů právnických osob zapisovaných do veřejného rejstříku a svěřenských fondů. Údaje o skutečném majiteli vede rejstříkový soud pro každou zapsanou právnickou osobu a každý zapsaný svěřenský fond ve zvláštní vložce. Podle Novely musí právnické osob