Otázky a odpovědi: Přečerpání dovolené

Vydáno: 1 minuta čtení

Jak správně zpracovat poslední mzdu zaměstnanci, který ukončil pracovní poměr a zaměstnavatel mu dříve povolil více dovolené, než na kolik měl v daném období nárok, přečerpal dovolenou o 5 dnů? 1) Jak správně srazit zaměstnanci přečerpanou dovolenou v poslední mzdě (řešit to jako neplacené volno)? 2) Jak to bude s odvody sociálního a zdravotního pojištění v poslední mzdě? 3) Musí se dělat nějaká oprava v odvodech za měsíc, kdy byla dovolená přečerpána (06/2017)?

Otázky a odpovědi: Přečerpání dovolené
Hana
Rampírová
Odpověď:
Při přečerpání dovolené je zaměstnanec povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy za dovolenou (§ 222 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
Odvody za jednotlivé měsíce se neopravují, vyúčtování se provede v poslední mzdě zaměstnance – pokud to neřeší automaticky mzdový software, je nutné zadat mzdovou složku „náhrada mzdy“ se záporným znaménkem.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce