Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016

Vydáno: 21 minut čtení
Změny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016
Ing.
Petr
Vrána
Pro zdaňovací období 2016 byl zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), pozměněn novelami, z nichž tiskopis pro zdanění příjmů fyzických osob upravuje následující:
-
zákon č. 127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 127/2015 Sb.“),
-
zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (dále jen „zákon č. 113/2016 Sb.“),
-
zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela ZDP“), a
-
nález Ústavního soudu č. 271/2016 Sb., kterým bylo zrušeno ustanovení § 4 odst. 3 ZDP.
Konkrétně se do obsahu daňového přiznání (DAP) 2016 ve stávající struktuře promítly následující změny:
1. Sleva na dani za umístění dítěte – § 35ba odst. 1 písm. g), § 35bb ZDP
Za zdaňovací období roku 2016 obdobně jako za rok 2014 a 2015 dle podmínek pro uplatnění slevy v § 35ba odst. 1 písm. g) ZDP za umístění dítěte blíže uváděné v § 35bb ZDP lze uplatnit slevu na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení. Jedná se o roční slevu na dani, kterou může v rámci jedné společně hospodařící domácnosti na to samé vyživované dítě uplatnit pouze jeden z poplatníků, a to až do výše prokázaných výdajů za umístění dítěte (mimo stravného) maximálně do výše minimální mzdy. Nárok na slevu poplatník prokazuje potvrzením ze zařízení péče o děti předškolního věku o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních. V důsledku zvýšení minimální mzdy bude možné uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku až do výše 9 900 Kč ročně za každé dítě.
Oproti roku 2015 je pro uplatnění slevy za rok 2016 definováno zařízení pro umístění dítěte, zákonem č.