Otázky a odpovědi: Nadace - zaměstnanec

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost obchodující se zdravotnickými potřebami založila nadaci. Může být pracovník, který se o věci spojené s činností nadace stará, zaměstnancem zakladatelské společnosti nebo musí být zaměstnancem nadace?

Otázky a odpovědi: Nadace – zaměstnanec
JUDr.
Vlasta
Víghová
Odpověď:
Obecně platí, že nadace je právnická osoba, která má právní osobnost (subjektivitu), a může se tedy stát zaměstnavatelem.
V daném případě by dle mého názoru záleželo zejména na pečlivém posouzení konkrétní pracovní náplně, kterou by měl dotyčný zaměstnanec vykonávat, včetně např. toho, kdo by tomuto zaměstnanci zadával pracovní úkoly, kontroloval jím odvedenou práci apod.
Pokud by pracovní náplň zaměstnance spočívala v plnění úkolů pro samotnou nadaci, zaměstnanec by byl úkolován např. ze strany statutárního orgánu nadace apod., pak by dle mého názoru měl být zaměstnancem samotné nadace. Pokud by zaměstnanec sice zajišťoval nějaké záležitosti týkající se nadace, ale spíše by se jednalo o činnost ve prospěch zřizovatele nadace a byl by úkolován statutárním orgánem nebo vedoucími zaměstnanci zřizovatele nadace, pak by spíše měl mít pracovněprávní vztah se zřizovatelem nadace.
Teoreticky není vyloučeno ani to, aby dotyčný zaměstnanec byl zaměstnán u obou subjektů, tj. jak u zřizovatele nadace, tak i u nadace samotné, pokud by toto uspořádání nejlépe odpovídalo tomu, jakou práci ve skutečnosti vykonává a pro který subjekt.

Související dokumenty