Osvobození od daně z nemovitých věcí v případě mimořádné události

Vydáno: 6 minut čtení

V souvislosti se zmírněním dopadu pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku České republiky došlo na základě zákona č. 299/2020 Sb. , kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb. , o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 299/2020 Sb. “), který nabyl účinnosti dne 16. 6. 2020, k novelizaci ustanovení § 17a zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“).

Osvobození od daně z nemovitých věcí v případě mimořádné události
Ing.
Jan
Koreček
Dle výše uvedeného ustanovení mohou obce při řešení důsledků mimořádné, zejména živelní události zcela nebo částečně osvobodit nemovité věci dotčené mimořádnou událostí, a to formou obecně závazné vyhlášky. Předchozí právní úprava zákona o dani z nemovitých věcí platná od 1. 1. 2003, umožňovala obci zcela nebo částečně osvobodit pouze nemovité věci postižené či dotčené živelnou pohromou, přičemž na základě zákona č.