Legislativní novinky s komentářem - Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vydáno: 5 minut čtení

Novela zákona č. 634/1992 , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o ochraně spotřebitele “), zavedla v oblasti spotřebitelských vztahů novinku spočívající v možnosti mimosoudního řešení sporů. Část této novely nabyla účinnosti již ke dni 28.12.2015, přičemž ustanovení upravující právě mimosoudní řešení sporů nabyla účinnosti dne 1.1.2016. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů má návaznost na směrnici Evropského parlamentu a Rady o alternativním řešení spotřebitelských sporů a na nařízení Evropského parlamentu a Rady o online řešení spotřebitelských sporů.

Legislativní novinky s komentářem - Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
JUDr.
Martina
Hájková
Na prvním místě je vhodné upřesnit, že mimosoudním řešením sporů se obecně rozumí řešení sporů jinou než soudní cestou, kdy účelem je dosáhnout dohody str