Zveřejňovací povinnost - spolek

Vydáno: 4 minuty čtení

Má spolek povinnost zveřejňovat každoročně výsledky hospodaření ve Sbírce listin? Jaké má případně další „zveřejňovací“ povinnosti a jak je sankcionováno jejich porušení a komu se porušení této povinnosti oznamuje?

Zveřejňovací povinnost - spolek
Ing.
Zdeněk
Morávek
ID 14488
Odpověď:
Jak vyplývá z § 21a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), z účetních jednotek jsou povinny