Doplňující dotaz: Zaměstnanec zvolený uvolněným starostou

Vydáno: 1 minuta čtení

Pochopil jsem správně, že v tomto případě tedy nelze - jako variantu - dovolenou proplatit?

Doplňující dotaz: Zaměstnanec zvolený uvolněným starostou
JUDr.
Eva
Janečková
ID 12762
Odpověď:
Pokud s uvolněným zaměstnancem neukončíte pracovní poměr, dovolenou proplatit nelze. Podle ustanovení § 222 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru.
V případě trvání pracovního poměru je nutné uplatnit § 212 odst. 4 zákoníku práce a nevyčerpaná dovolená se převede do „nového zaměstnání“ v podobě výkonu funkce.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce