Darování obchodního podílu

Vydáno: 2 minuty čtení

Otec daruje svůj obchodní podíl synovi. Bude darování obchodního podílu podléhat dani, případně nějakému časovému testu? Z jaké ceny bude příslušná daň vypočtena.

Darování obchodního podílu
Ing.
Zdeněk
Morávek
ID 12194