Neinvestiční dotace - občanské sdružení

Vydáno: 2 minuty čtení

Občanské sdružení, vede účetnictví, obdrželo od Středočeského kraje z Fondu sportu neinvestiční dotaci ve výši 50 000 Kč na "parkové úpravy sportovního areálu". Jak správně proúčtovat tuto dotaci a její čerpání (čerpána byla na základě faktur od zahradnické firmy na parkové úpravy). Je tato dotace součástí ocenění sportovního areálu? Areál se postupně buduje od jara 2012, ještě není dokončen, jsou nakupovány např. lavičky herní prvky pro děti (vše účtuji na účet č. 042) a jedním z výdajů jsou i parkové úpravy, jejichž výše je větší než přijatá dotace. Vzniknou k 31. 12. 2012 nějaké zdanitelné výnosy v souvislosti s nedokončeným projektem sportovního areálu?

dotaz č. 22/13
Blažena
Petrlíková
Odpověď:
V dotazu uvádíte, že přijatá
dotace