Evidence tržeb v České republice, 3. část

Vydáno: 8 minut čtení
Evidence tržeb v České republice (část 3.)
Ing. Mgr.
Stanislav
Kouba
1)Pokračování z čísla 4/2015 Finančního, daňového a účetního bulletinu.
V mezidobí od minulého čísla návrh zákona o evidenci tržeb završil legislativní proces a byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 13. 4. 2016 (platnost zákona) pod č. 112/2016 Sb. Dále byl ke stejnému dni ve Sbírce zákonů publikován i doprovodný zákon k tomuto zákonu (zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb). Následující části se věnují nedokončeným problematikám z minulých dílů, a