Novela zákona o hospodaření energií se zaměřením na povinnost označovat budovy tzv. energetickými štítky

Vydáno: 3 minuty čtení

Novela zákona o hospodaření energií se zaměřením na povinnost označovat budovy tzv. energetickými štítky
Petra
Juhaňáková
Dne 19. 9. 2012 přehlasovala sněmovna
veto
prezidenta Václava Klause a schválila tak novelu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon“). Nová úprava souvisí s povinností implementace evropské legislativy. Jedná se především o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.
Předmětná novela vkládá do zákona nové ustanovení § 7a, jímž se zavádí povinnost označovat budovy tzv. průkazy energetické náročnosti při výstavbě nové budovy a při větší změně dokončené budovy. Nově se ukládá povinnost zpracovat průkaz i v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části. Tyto certifikáty mají zejména sloužit kupujícím či nájemcům jako informace k porovnání výše provozních nákladů jednotlivých nemovitostí. Ve výsledku tak má nové opatření vést ke snížení spotřeby energií, a tím ke snížení celkových výdajů.
V současné době je výše uvedená povinnost vázána buď na výstavbu nové budovy, nebo na větší změnu dokončené budovy s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2, která ovlivňuje její energetickou náročnost. Tento stav však nebyl v souladu s původní směrnicí 2002/91/ES o energetické náročnosti budov, neboť nová směrnice striktně vyžaduje, aby povinnost zpracovat průkaz při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části nebyla vázána na žádné další podmínky. V této souvislosti tak musí být údaje uvedené v průkazu energetické náročnosti součástí jakýchkoli propagačních a informačních materiálů týkajících se prodeje nebo pronájmu dotčené budovy nebo její ucelené části. Průkaz bude dále součástí dokumentace podle stavebního zákona a jeho platnost bude omezena na dobu 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.
Energetické štítky mají podle zákona od příštího roku zajistit stavitelé, vlastníci budov nebo společenství vlastníků na nových budovách, při jejich přestavbách i při prodeji bytů. Pokud jde o povinnost společenství vlastníků jednotek vypracovat průkaz na celou budovu lze předpokládat, že dojde ve většině případů při prvním prodeji nebo pronájmu vlastníkem bytu k dohodě vlastníků jednotek o zajištění zpracování průkazu na celou budovu. Průkaz bude následně dán k dispozici všem vlastníkům jednotek v bytovém domě pro jejich další potřebu vycházející z plnění povinností dle zákona. V případě pronájmů částí budov či bytů má nová povinnost platit od roku 1. ledna 2016, což umožňuje příslušné ustanovení ve směrnici. Již existující budovy pak mají získávat štítky postupně od roku 2015 do roku 2019, a to podle zákonem určené plochy.

Související dokumenty

Zákony

406/2000 Sb., o hospodaření energií