Potvrzení - opravný daňový doklad

Vydáno: 2 minuty čtení
Potvrzení – opravný daňový doklad
Firma, s. r. o., plátce DPH, která vede podvojné účetnictví, vystavila Opravný daňový doklad dne 16. 5. 2011. Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDPH"), platného do 31. 3. 2011 mohlo být DPH uplatněno až ve zdaňovacím období, ve kterém byl Dobropis doručen plátci (potvrzení na Dobropise datum, razítko a podpis).
Dotaz zní – je nutné také podle novely č. 47/2011 Sb., § 42 odst. 3 písm. b), aby Opravný daňový doklad rovněž obsahoval potvrzení (datum, razítko a podpis), popřípadě jiný doklad o doručení. A jaký?
Podle vyjádření dvou na sobě nezávislých daňových poradců toto potvrzení o doručení není nutné.
Odpověď:
V § 45 ZDPH v návaznosti na § 42 ZDPH není stanovena jako jedna z náležitostí opravného daňového dokladu - datum doručení tohoto dokladu příjemci uskutečněného zdanitelného plnění.
Děkuji za odpověď, která byla jen částečná. Prosím o doplnění odpovědi: Zda Opravný daňový doklad musí rovněž obsahoval potvrzení, /podpis příjemce/popřípadě jiný doklad o doručení. A jaký?
Odpověď:
V ust. § 45 ZDPH není stanovena jako jedna z náležitostí tohoto dokladu potvrzení příjemce o doručení, jeho podpis, případně jiný doklad o doručení, tudíž údaje o doručení opravného daňového dokladu příjemci nemusejí být na opravném daňovém dokladu uváděny.