Kriticky k navrhovanému poslaneckému zásahu do stávajícího znění zákona o daních z příjmů

Vydáno: 11 minut čtení

Dne 24.6.2016 předložila skupina čtrnácti poslanců1) Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh zákona“). 2)

Kriticky k navrhovanému poslaneckému zásahu do stávajícího znění zákona o daních z příjmů
Vítězslav
Kozák
Návrh zákona má za cíl v ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“ či „zákon“) číslovku „2 000“ nahradit číslovkou „3 000“, tedy zvýšit nezdanitelnou část základu daně pro bezplatné dárce krve (slovy zákona „bezúplatné plnění na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2000 Kč“) ze stávajících 2 000 Kč za jeden takový bezplatný odběr krve na částku 3 000 Kč za jeden bezplatný odběr krve. Dále pak má návrh zákona za cíl zcela nově zavést jako nezdanitelnou část základu daně tzv. odběr krvetvorných buněk, a konečně vstup fyzické osoby do Českého národního registru dárců kostní dřeně nebo Českého registru dárců krvetvorných buněk, neboť obě tyto aktivity napříště umožní zahrnout částku 20 000 Kč (v rámci prvně uvedeného), resp. 8 000 Kč (v rámci možnosti druhé, přičemž tuto druhou možnost lze uplatnit pouze jedenkrát za života fyzické osoby) do tzv. nezdanitelné části základu daně ve smyslu ustanovení