Vrácení poplatků za opětovné kasační stížnosti

Vydáno: 2 minuty čtení
Vrácení poplatků za opětovné kasační stížnosti
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský
Daňové spory, a.s.
Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10.5.2016, č. j. 9 Aps 13/2012-66,
www.nssoud.cz
K předpisům:
-
Rozsudkem ze dne 28.3.2013, č. j. 9 Aps 13/2012-42, Nejvyšší správní soud zamítl v pořadí druhou kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) a to, co do výroku I. v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě.
Stěžovatelka zaplatila na účet Nejvyššího správního soudu soudní poplatek, jak v pořadí prvním řízení, vedeném pod sp. zn. 9 Aps 5/2010, tak (k výzvě soudu) v řízení vedeném pod sp. zn. 9 Aps 13/2012.
Podle usnesení rozšířeného senátu ze dne 16.2.2016, č. j. 10 Afs 186/2014 – 60, „[ú]častník řízení podávající ve své věci opakovaně kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu vydanému poté, kdy bylo předcházející rozhodnutí ke kasační stížnosti téhož účastníka Nejvyšším správním soudem zrušeno, již není povinen soudní poplatek za tuto další kasační stížnost platit, pokud ve věci již jednou tento poplatek zaplatil (§ 6a odst. 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).“
Stěžovatelka v řízení o kasační stížnosti vedené Nejvyšším správním soudem pod sp. zn. 9 Aps 13/2012 zaplatila k výzvě soudu soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, ačkoliv k jeho platbě povinna nebyla. Má proto právo na jeho vrácení dle § 10 odst. 1, věty prvé, zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Do přijetí usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16.2.2016, č. j. 10 Afs 186/2014 – 60 platilo, že soudní poplatek se platil i za opakovanou kasační stížnost. Po tomto datu však došlo ke zvratu, kdy jak ukazuje komentované usnesení, Nejvyšší správní soud se nebrání ani vrácení na žádost těch poplatků, které byly v minulosti v rozporu s usnesením rozšířeného senátu vybrány vícekrát. Je tak dobré vědět, že Nejvyšší správní ctí své závěry a zohledňuje je zpětně do minulosti, což u jiných orgánů veřejné moci nebývá vždy zvykem.

Související dokumenty

Zákony

549/1991 Sb., o soudních poplatcích