Zvolení metody stanovení cen obvyklých

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 2. 2020, sp. zn. 7 Afs 472/2018 , www.nssoud.cz

Zvolení metody stanovení cen obvyklých

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů