Ubytování

Vydáno: 2 minuty čtení
Ubytování
Mgr.
Václav
Pikal
Zaměstnanec jede na zahraniční pracovní cestu a je mu rezervováno ubytování a on toto ubytování doloží jako fakturu (případně jiný doklad) k vyúčtování, kde je na jednom dokladu vyčíslena zvlášť částka za ubytování a zvlášť za snídani. Pokud si zaměstnanec snídani doobjednal, nebo rezervoval zvlášť, resp. k ubytování, můžeme mu proplatit pouze část za ubytování a část za snídani považovat za placené jídlo a stravné nechat v plné výši? A pokud si zaměstnanec snídani neobjednal zvlášť, a přesto je na faktuře vyčísleno zvlášť ubytování a zvlášť snídaně, můžeme na základě jeho prohlášení proplatit celý účet a snídaně považovat jako bezplatně poskytnutá jídla?
Podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně zaměstnavatel; přitom přihlíží k oprávněným zájmům zaměstnance. Nejde o výčet
taxativní
, ale příkladný, záleží na zaměstnavateli, resp. na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který je na pracovní cestu se svým souhlasem vysílán nebo překládán do jiného místa výkonu práce. Pokud tedy uvedená situace nebude odporovat případným jiným podmínkám ze strany zaměstnavatele, lze podle mého názoru postupovat tak, jak je uvedeno v dotazu.

Související dokumenty