Prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti

Vydáno: 1 minuta čtení
Prodloužení lhůty k doplnění kasační stížnosti
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 3. 2016, čj. 7 Afs 4/2016-38,
www.nssoud.cz
K předpisům:
Lhůta k doplnění kasační stížnosti stanovená usnesením ze dne 14. 1. 2016, č. j. 7 Afs 4/2016-5, se prodlužuje o jeden týden ode dne doručení tohoto usnesení.
V tomto usnesení soud prodloužil lhůtu pro doplnění kasační stížnosti, byť se tak stalo mimo zákonný rámec. Stěžejní však je, že o prodloužení bylo žádáno z důvodu, že kasační stížnost si podal sám stěžovatel (člen statutárního orgánu měl právnické vzdělání), který posléze ve věci zaangažoval advokáta. V té době se však již lhůta pro doplnění kasační stížnosti chýlila ke konci, v důsledku čehož advokát požádal o prodloužení. To aby měl sám dostatek času na doplnění. Vyhověním tak dal soud najevo, že takovéto okolnosti jsou pro úspěšnou žádost dostačující.

Související dokumenty

Zákony

150/2002 Sb., soudní řád správní