Úprava hromadné listiny po rekodifikaci soukromého práva

Vydáno: 7 minut čtení

Úprava hromadné listiny v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve své podstatě navazuje na dřívější úpravu obsaženou v zákoně č. 591/1992 Sb. , o cenných papírech (dále jen „ZCP“), ve znění platném do června 2013, přičemž ji do určité míry liberalizuje a zpřesňuje, když OZ (obdobně jako úprava obsažená v ZCP ve znění platném od července do prosince 2013) odstraňuje taxativní výčet druhů cenných papírů, které lze do hromadné listiny vtělit, resp. které mohou být hromadnou listinou nahrazeny. V současné době je tak možné hromadnou listinou nahradit jakékoli zastupitelné cenné papíry včetně těch nepojmenovaných.

Úprava hromadné listiny po rekodifikaci soukromého práva
Mgr. Bc.
Anna
Suchá,
spolupracující advokátka, bnt attorneys-at-law s. r. o.
 
Pojem a účel hromadné listiny
Zjednodušeně lze říci, že hromadná listina plní funkci „technického média“, které slouží k nahrazení jednotlivých cenných papírů. Má především funkci ekonomickou, protože díky hromadné listině lze vydávat a vlastnit velké množství cenných papírů, aniž by to emitenta (resp. vlastníka cenného papíru) nadmíru zatěžovalo. To je praktické zejména při velkých emisích cenných papírů, kdy je velké množství cenných papírů nahrazeno jediný