Odkoupení pohledávky a insolvence

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost s r. o. z důvodu druhotné platební neschopnosti bude muset tuto situaci řešit insolvencí. Pokud s. r. o. prodá pohledávku fyzické OSVČ (jednateli s. r. o.) před vyhlášením konkurzu (s odběratelem se domluvili na splátkovém kalendáři), je tento postup napadnutelný? Může s. r. o. prodat pohledávku, která byla ve výši 1 000 000 Kč např. za 100 000 Kč?

Odkoupení pohledávky a insolvence
JUDr.
Vlasta
Víghová