Transformace občanských sdružení na spolky od 1.1.2014

Vydáno: 10 minut čtení

S účinností nového občanského zákoníku , zákon č. 89/2012 Sb. (NOZ ), se z občanských sdružení od 1.1.2014 staly automaticky spolky, na které se aplikují příslušná ustanovení občanského zákoníku . Co to znamená v praxi? Pokud tyto „neziskové“ organizace dodatečně nevyužijí práva změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo, budou muset své dokumenty a jednání přizpůsobit zákonné úpravě spolku.

Transformace občanských sdružení na spolky od 1.1.2014
JUDr.
Vladislava
Dokoupilová
Podle přechodných ustanovení NOZ platí, že sdružení doposud upravená zákonem o sdružení občanů, se dnem 1.1.2014 považují za spolky. Není možné tedy hovořit o transformaci spolků, protože se nejedná o rozhodování o změně právní formy, ale o automatické pojetí sdružení jako spolku. Sdružením je však dána možnost rozhodnout se o své transformaci. Podle § 3045 NOZ se mohou rozhodnout o své transformaci na ústav nebo sociální družstvo. O této transformaci musí aktivně rozhodnout do tří let od účinnosti NOZ, tj. do 1.1.2017.
Dnem 1.1.2014 pozbyla automaticky platnosti ustanovení, která odporují kogentním ustanovením NOZ. Všechny právnické os

Související dokumenty

Zákony

89/2012 Sb. občanský zákoník