Smlouva o výkonu funkce člena statutárního orgánu po 1.1.2014

Vydáno: 4 minuty čtení

Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb. , dále také „ZOK “) poměrně podrobně upravuje smlouvu o výkonu funkce na rozdíl od původní úpravy v obchodním zákoníku . Neuzavře-li obchodní korporace s členem svého orgánu smlouvu o výkonu funkce, řídí se právní vztah přiměřeně zákonnou úpravou ustanovení smlouvy o příkazu dle občanského zákoníku . Smlouva o výkonu funkce u kapitálových společností (tj. u společností s ručením omezeným a akciových společnostech) musí mít vždy písemnou podobu a schvaluje ji, včetně jejich změn, nejvyšší orgán společnosti. Pokud by se tak nestalo a smlouva byla uzavřena např. ústně nebo konkludentně, byla by smlouva neplatná a výkon funkce by byl v důsledku toho považován za bezplatný. Nastanou-li však situace, kdy smlouva o výkonu funkce nebo její ujednání o odměně jsou neplatné z důvodu na straně obchodní korporace, či z důvodu překážek na straně obchodní korporace nebude smlouva uzavřena, odměna se určí podle odměny obvyklé vzhledem k výkonu funkce.

Smlouva o výkonu funkce člena statutárního orgánu po 1.1.2014
JUDr.
Vladislava
Dokoupilová
Z uvedeného vyplývá, že ZOK nes