Organizační složka podniku mimo území České republiky

Vydáno: 11 minut čtení

Organizační složka je jednou z forem zastoupení společnosti mimo její sídlo, rozumí se jí místně a organizačně odloučená část podniku. Organizační složka může být umístěna v tuzemsku, v tomto případě nemá její existence dopad do daňových povinností společnosti, účetní vyčlenění organizační složky například formou střediska není zákonnou povinností a záleží zcela na rozhodnutí společnosti.

Organizační složka podniku mimo území České republiky
Ing.
Milan
Mareš
daňový poradce, senior associate
Ing.
Romana
Dejdarová
daňová poradkyně, senior associate
Složitější situace nastává pro společnost v případě, kdy založí organizační složku v zahraničí. V první řadě je třeba vyřešit právní postavení takto vzniklého subjektu. Protože zpravidla půjde o podnikatelskou činnost dlouhodobého charakteru, vznikne společnosti ve většině případů povinnost registrovat se ve veřejném registru podnikatelských subjektů (obchodní rejstřík), získat oprávnění k provozování činnosti na území tohoto státu (živnostenské oprávnění) a registrovat se u místně příslušného finančního úřadu.
České zákonné předpisy definují organizační složku podniku zahraniční osoby jako takovou složku podniku, která má obdobné postavení jako odštěpný závod tuzemské osoby podnikatele a zapisuje se do obchodního rejstříku.
 
Vedení účetnictví
České účetní předpisy problematiku účtování organi