Dovoz zboží (doprava od EU)

Vydáno: 6 minut čtení

Plátci DPH v České republice dovezli zboží z Ukrajiny do ČR, proběhlo celní řízení a k datu propuštění zboží do volného oběhu, uvedeném na JSD, uvedli dovoz do Přiznání k DPH na ř. 7, 8 a 43, 44. 1) Do těchto řádků uvádí vypočítaný základ daně skládající se z ceny nakoupeného zboží, dopravy, skladování - kontrola nakládky, vykládky - služby celních deklarantů. Patří všechny tyto položky do výpočtu základu daně pro dovoz uváděné v Přiznání k DPH? 2) Zboží je dopraveno z Ukrajiny lodí na Slovensko a ze Slovenska je přepravováno kamiony do České republiky, kde proběhne celní řízení s propuštěním zboží do volného oběhu. Faktury za dopravu i kontrolu vykládky obdrží plátci DPH od slovenských plátců DPH a jsou bez DPH. Jako příjemci dokladu, pokud se nejednalo o dovoz, doklad zaúčtujeme jako službu z Evropské unie dle § 9 a v DPH bude vstup a výstup na ř. 5, 6 a ř. 43, 44. Jsou to ale služby související s dovozem, proto je počítáme do základu daně při dovozu a DPH vstup a výstup do ř. 7, 8 a ř. 43, 44. Nedáváme do ř. 5, 6 a 43, 44. Slovenští plátci registrovaní v SK tyto služby ale dle našeho ověření dávají do Souhrnného hlášení. Postupujeme obě strany dobře?

Dovoz zboží (doprava od EU)
Ing.
Zdeňka
Hušáková
Související předpisy:
-
§ 38, 69 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
V případě propuštění zbo