Katastr nemovitostí od 1.1.2014

Vydáno: 4 minuty čtení

Od 1.1.2014 upravuje problematiku katastru nemovitostí nový katastrální zákon (č. 256/2013 Sb. ), který nahrazuje a sjednocuje dosavadní právní úpravu obsaženou v zákoně o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a v zákoně o katastru nemovitostí České republiky. Katastrální zákon tak komplexně upravuje problematiku katastru nemovitostí; související úprava je obsažena v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. ). Spolu s katastrálním zákonem byla přijata i nová katastrální vyhláška (č. 357/2013 Sb. ).

Katastr nemovitostí od 1.1.2014
Mgr.
Tereza
Chalupová
Vzhledem k nové definici nemovitosti v novém občanském zákoníku je odlišně vymezen i předmět evidence v katastru. V souladu se zásadou
super