Dotazy a odpovědi: Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)

Vydáno: 4 minuty čtení
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
JUDr.
Karel
Wawerka
Jaký je rozdíl mezi vykonavatelem závěti a správ