Vystoupení účastníka sdružení

Vydáno: 5 minut čtení

Jakým způsobem udělat vypořádání účastníka sdružení. Dvě fyzické osoby spolupracují na základě smlouvy o sdružení rovným dílem 50 + 50%. Nyní by chtěl jeden účastník sdružení vystoupit. Daňovou evidenci má na starost účastník, který bude nadále pokračovat v činnosti. Jakým způsobem udělat vypořádání? Oba účastníci jsou plátci DPH. Za dobu sdružení mají v majetku 3 automobily (jedno je zcela odepsané, jedno bude odepsané v roce 2014 a další v roce 2015 dvě poslední auta byla pořízena na úvěr, který stále pokračuje, jedno se bude platit ještě 29 měsíců a další 37 měsíců) - je třeba u těchto automobilů udělat odhad ceny a polovinu uhradit vystupujícímu účastníku (jak s úvěrem těchto automobilů)? Také mají v evidenci drobný hmotný majetek - rovněž je třeba udělat odhad na zůstatkovou cenu (jednotlivé hodnoty majetku, byly v pořizovací ceně od 4 500 Kč do 7 000 Kč, jde asi o pět položek. Jak dále s pohledávky a závazky - oceňují se v částkách bez DPH nebo s DPH? Jakým způsobem se to pak promítne do daňové evidence účastníka sdružení, který bude pokračovat v činnosti a jak u dalšího, kterému zřejmě bude vyplacen podíl v penězích.

Vystoupení účastníka sdružení
Ing.
Martin
Děrgel
Související předpisy: