Dotazy a odpovědi: Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)

Vydáno: 6 minut čtení
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
JUDr.
Michael
Zvára
Může nezletilý samostatně výdělečně podnikat? Pokud ano, jaké podmínky musí být splněny?
ODPOVĚĎ
Dle živnostenského zákona je nezbytnou pod