Úskalí aplikace zjednodušeného dodání formou třístranného obchodu

Vydáno: 8 minut čtení

V tomto článku bychom čtenáře rádi seznámili s úskalími a specifiky zjednodušeného dodání formou třístranného obchodu. V oblasti daně z přidané hodnoty jde o jednu z možných forem uplatnění DPH u intrakomunitárních dodávek zboží, která byla implementována do směrnice Rady č 77/388 a následně č. 112/2006/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice“) jako způsob dodání zboží odstraňující nadbytečnou povinnost registrace jednotlivých subjektů v tomto druhu obchodu.

Úskalí aplikace zjednodušeného dodání formou třístranného obchodu
Ing.
Jan
Hájek
MBA
daňový poradce Rödl & Partner
JUDr.
Monika
Novotná
advokátka, partner Rödl & Partner
 
Podstata třístranného obchodu
Třístranný obchod je v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPDH“) definován jako transakce uzavřená třemi osobami registrovanými k dani v rozdílných členských zemích EU. Předmě

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty