Daň z nabytí nemovitých věcí

Vydáno: 17 minut čtení

S přijetím zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“), je neodmyslitelně spjato provedení množství doprovodných legislativních změn v jiných právních předpisech. Tyto změny nejsou potřebné pouze, co se týče terminologie, ale především z důvodu zavedení nových právních institutů, na které je potřeba patřičně reagovat.

Daň z nabytí nemovitých věcí
Ing. Mgr.
Martina
Handlosová
Redakční poznámka: Příspěvek vychází z textu návrhu zákona. Uzávěrka příspěvku proběhla před schůzí Senátu České republiky, na které bylo dne 10.10.2013 schváleno zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí. Úplná znění jednotlivých zákonných opatření jsou dostupná na internetových stránkách Senátu České republiky.
Poměrně největší dopady má nový občanský zákoník na daňové právní předpisy. Jedním z daňových zákonů, které je nutno v této souvislosti přizpůsobit novému občanskému zákoníku, je zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o trojdani“). Ministerstvo financí České republiky, které má tento zákon právně v gesci, místo pouhé novelizace tohoto zákona přistoupilo k poněkud zásadnímu kroku, když navrhlo celý zákon zrušit, daň dědickou a daň darovací transformovat do daní z příjmů a daň z převodu nemovitostí upravit ve zcela novém, samostatném zákoně. Tímto zákonem měl být zákon o dani z nabytí nemovitých věcí (dále též „návrh zákona“). Jak již bylo naznačeno, návrh tohoto zákona je neodmyslitelně spjat s novým občanským zákoníkem a je tedy nezbytné, aby potřebné změny nabyly účinnosti ke stejnému datu jako nový občanský zákoník. Vzhledem k tomu, že