Zdanění práce v České republice a u našich sousedů

Vydáno: 10 minut čtení

Zjednodušeně můžeme říci, že každý zaměstnanec má tři mzdy - mzdové náklady zaměstnavatele, hrubou mzdu sjednanou zpravidla v pracovní smlouvě a čistou mzdu, kterou obdrží na svůj bankovní účet. Rozdíl mezi mzdovými náklady zaměstnavatele a čistou mzdou, kterou zaměstnanec dostane na svůj účet, tvoří povinné daňové odvody. Jak vysoké jsou povinné daňové odvody v Česku a u našich sousedů u jednotlivých typů mezd?

Zdanění práce v České republice a u našich sousedů
Petr
Gola
Mezi povinné daňové odvody v Česku patří sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem z jeho hrubé mzdy a daň z příjmu fyzických osob placená zaměstnancem z jeho hrubé mzdy. Do zdanění práce je však potřeba zahrnout i povinné odvody na sociálním a zdravotním pojištění placené za zaměstnance zaměstnavatelem.
 
Jaká částka nejvíce zajímá zaměstnavatele?
Pro zaměstnavatele je nejdůležitější nákladovou položkou celkové zdanění práce, které tvoří součet hrubé mzdy zaměstnance a povinné pojistné, které zaměstnavatel platí za zaměstnance. V případě, že by bylo povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance nižší, tak by mohl zaměstnavatel zvýšit zaměstnanci jeho hrubou mzdu a přitom by celkové mzdové náklady zaměstnavatele zůstaly stejné. Proto jsou základní vstupní údaje pro výpočet zdanění práce mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance.
 
Jak vysoké je zdanění práce v Česku?
Zdanění práce u podprůměrné mzdy, průměrné mzdy a nadprůměrné mzdy si uvedeme v Česku a u našich sousedů. Názorně si výpočet provedeme u Česka. Výpočet zdanění práce si provedeme u podprůměrné mzdy ve výši 67% průměrné mzdy, u průměrné mzdy a nadprůměrné mzdy ve výši 167% průměrné mzdy. Průměrná mzda za rok 2012 v Česku dle databáze OECD činila 300 421