Dotazy a odpovědi: Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)

Vydáno: 9 minut čtení
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
JUDr. et MUDr.
Alexandr
Thöndel
Ph.D.
Jak se liší služebnosti a reálná břemena?
ODPOVĚĎ
Ustanovení o věcných břemenech respektují klasické roztřídění věcných břemen na služebnosti a reálná břemena. Služebnosti jsou upraveny v § 1257 až § 1302 obč. zák., reálná břemena pak v § 1303 až § 1308 obč. zák. Jedná se o instituty, které mají některé znaky společné, v mnohém se ale podstatně odlišují.
Služebnosti jsou římskoprávního původu, naopak reálná břemena pocházejí až ze středověku.