Stavební práce v Evropské unii

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme český plátce DPH, máme sjednanou smlouvu o dílo s německým plátcem DPH o provedení stavebních prací na nemovitosti v Německu. Práce provádíme vlastními zaměstnanci a na část prací jsme si sjednali české subdodavatele. Tito subdodavatelé nám fakturují: a) český neplátce DPH na faktuře není zmíněna DPH, b) český plátce DPH faktura je bez DPH a uvádí na faktuře, že se jedná o plnění dle § 10 , mimo tuzemsko. Jsou vystavené faktury v pořádku? My je obě nebudeme vůbec uvádět v českém přiznání k DPH? Kdo z nás má vypořádat DPH v Německu z obou faktur? Stane se některý z nás (z obou faktur) plátcem DPH v Německu? My jako poskytovatel prací německému odběrateli budeme fakturovat bez DPH? Uvedeme na řádku 26 přiznání k DPH? Na fakturu napíšeme sdělení, že se jedná o plnění dle § 10 s místem plnění mimo tuzemsko? Souhrnné hlášení nebudeme podávat? Odběratel tzv. dodaní a oddaní DPH v jeho Přiznání k DPH?

Stavební práce v Evropské unii
Ing.
Vladimíra
Kraftová
Související předpisy:
-
§ 10, 27 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
Předpokládáme, že německým plátcem DPH myslíte osobu tam registrovanou k dani.
Podle § 10 ZDPH je místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti tam, kde se nachází nemovitost. Těmito službami jsou kromě stavebních prací, jejich přípravě a koordinaci, zejména služby znalce, odhadce, realitní kanceláře, služby ubytovací či pronájmy. Pokud je místo plnění v jiném členském státě, nepodléhá fakturace tuzemské DPH.
Zda se máte registrovat k dani v Německu, neboť tam přijímáte službu, která má místo plnění v tomto členském státě, závisí na pravidlech tohoto členského státu.
Pokud vám tato povinnost vzniká, a tuto skutečnost je nutné ověřit u tamní finanční správy, pak přiznáváte daň při přijetí služby v Německu a fakturujete německému zákazníkovi s německou daní.
Takto vytvořené faktury jsou v pořádku, DPH z těchto přijatých faktur se ve vašem českém daňovém přiznání nepromítne.
Pokud vám vznikne povinnost registrace v Německu, budete postupovat dle německých pravidel a při zachování všech principů DPH, byste měli přiznat daň při přijetí služby. Jak již bylo uvedeno, registrace závisí na německé právní úpravě.
Je nutné zjistit, zda vám vznikne povinnost registrace v Německu. Pokud ano, budete osobou registrovanou v Německu a svou daňovou povinnost promítnete do německého přiznání. V žádném případě nebudete podávat souhrnné hlášení.
V případě, kdy povinnost přiznat daň vzniká příjemci plnění a taková situace může nastat, pokud by povinnost k registraci v Německu nevznikla vám, ale např. vašemu dodavateli, budete vystupovat vůči vašemu odběrateli, tak, že vystavíte doklad dle § 27 odst. 2 dle českého práva, bez DPH a daň přizná osoba registrovaná v Německu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty