Stavební práce v Evropské unii

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme český plátce DPH, máme sjednanou smlouvu o dílo s německým plátcem DPH o provedení stavebních prací na nemovitosti v Německu. Práce provádíme vlastními zaměstnanci a na část prací jsme si sjednali české subdodavatele. Tito subdodavatelé nám fakturují: a) český neplátce DPH na faktuře není zmíněna DPH, b) český plátce DPH faktura je bez DPH a uvádí na faktuře, že se jedná o plnění dle § 10 , mimo tuzemsko. Jsou vystavené faktury v pořádku? My je obě nebudeme vůbec uvádět v českém přiznání k DPH? Kdo z nás má vypořádat DPH v Německu z obou faktur? Stane se některý z nás (z obou faktur) plátcem DPH v Německu? My jako poskytovatel prací německému odběrateli budeme fakturovat bez DPH? Uvedeme na řádku 26 přiznání k DPH? Na fakturu napíšeme sdělení, že se jedná o plnění dle § 10 s místem plnění mimo tuzemsko? Souhrnné hlášení nebudeme podávat? Odběratel tzv. dodaní a oddaní DPH v jeho Přiznání k DPH?

Stavební práce v Evropské unii
Ing.
Vladimíra
Kraftová